header

Kinderen

Huiswerkbegeleiding van kinderen leidt tot betere schoolprestaties en is volledig geaccepteerd. Persoonlijke begeleiding van kinderen wordt vaak pas gezocht als situaties al erg uit de hand zijn gelopen. Dat kan ook anders. Kinderen hebben een grote mate van openheid en gevoeligheid, die nog eens gevoed wordt door de vele prikkels in de maatschappij. Dat maakt ze intuïtief en zelfbewust, maar ook onzeker. Soms hebben ze moeite met meer verstandelijke aanpakken. Ze kunnen zich onbegrepen voelen en dit kan zich uiten in lichamelijke of psychische klachten.

Coaching helpt kinderen om bij zichzelf te blijven in diverse contexten, zoals het gezin, in de pubertijd, op school en onder vriendjes. Het leert ze omgaan met persoonlijke thema’s zoals: zelfvertrouwen, ‘erbij willen horen’, leerproblemen en verwerking van scheiding, verlies of andere moeilijke ervaringen. Ze leren hun gevoelens, emoties en gedrag (h)erkennen en hoe daarmee om te gaan. Minder strijd in hun lijf, meer veer- en leerkracht. Ze worden sociaal en emotioneel stabiel, komen beter in hun vel te zitten met meer balans.

Afhankelijk van de thematiek zullen de sessies plaatsvinden met het kind afzonderlijk of met het kind en de ouders samen. Kind en ouders krijgen praktische handvatten die ze meteen kunnen inzetten bij lastige situaties zonder dat ze voortdurend de strijd hoeven aan te gaan. Zodat het gezin de veilige plek wordt waar iedereen mag zijn wie hij is en kinderen zich prettiger voelen in de maatschappij.